Mikrokraft A.s Hjem Innhold

Mikrokraft

Til salgs Vannkraftverk Rør Tjenester Referanser Lenker

Velkommen til Mikrokrafts hjemmeside!

Mikrokraft er et energiselskap med fokus på små og miljøvennlige kraftverk.


Målsetting

  • Framstå som en seriøs samarbeidspartner for alle som ønsker å utrede produksjonspotensialet i et vannfall
  • Oppmuntre til og delta i utbygging av ren og fornybar energi
  • Levere utprøvde produkter av topp kvalitet med lang levetid
  • Fremme saker av generell interesse overfor myndighetene
  • Gi våre kunder markedstilgang ved salg av kraft
  • Utvikle nye forretningsområder

Bedriftsprofil

Mikrokraft har følgende kjerneområder:

  • Drift av egne kraftverk
  • Salg av utstyr og komplette kraftverk
  • Salg og formidling av strøm
  • Konsulenttjenester

Mikrokraft A.s ble registrert i januar 1995. Vårt organisasjonsnummer er 972 415 952.

Egne kraftverk

Mikrokraft A.s eier 2 vannkraftverk i Hjelmeland i Rogaland som har en produksjonskapasitet på henholdsvis 90 og 140 kW. Vi har selv stått for prosjektering og bygging av disse verkene og har vunnet god erfaring som vil komme våre kunder tilgode.

Vår årsproduksjon er i overkant av 1,5GWh


Vann – en uendelig ressurs til produksjon av ren energi

Kontaktinformasjon

Telefon
51723800
Mobiltelefon
41310711
Postadresse
Nygårdsvika 7, 4158 Bru
Elektronisk post
Daglig leder: Svein@mikrokraft.no
 
Daglig leder: Svein@mikrokraft.no
Sist endret: 08.11.10